Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ
E-SERVICEหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประขาสัมพันธ์
งานบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง... (27 ก.ย. 2565)  
งานบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนนักงานส่ว... (27 ก.ย. 2565)  
งานบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูแ... (27 ก.ย. 2565)  
งานบริหารงานบุคคล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและการยกเล... (03 ส.ค. 2565)
งานบริหารงานบุคคล ประกาศ อบต.ลาดควาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก... (27 ก.ค. 2565)
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นๆ (22 ก.ค. 2565)
งานบริหารงานบุคคล เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566... (07 ก.ค. 2565)
งานบริหารงานบุคคล เรื่อง คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ของส่... (06 ก.ค. 2565)
งานบริหารงานบุคคล เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง(จ้าง)พนักงานจ้าง และ คำสั่งเรื่องการพ้นจ... (06 ก.ค. 2565)
งานบริหารงานบุคคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาร... (05 ก.ค. 2565)
ประกาศขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (24 มิ.ย. 2565)
ประกาศขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (24 มิ.ย. 2565)
บริหารงานบุคคลคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลล... (06 มิ.ย. 2565)
บริหารงานบุคคลคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนว... (06 มิ.ย. 2565)
บริหารงานบุคคลคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนว... (06 มิ.ย. 2565)
บริหารงานบุคคลคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส... (06 มิ.ย. 2565)
บริหารงานบุคคลคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนว... (06 มิ.ย. 2565)
บริหารงานบุคคลคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนว... (06 มิ.ย. 2565)
บริหารงานบุคคลคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลล... (06 มิ.ย. 2565)
บริหารงานบุคคลคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส... (06 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้อง... (25 มี.ค. 2565)  

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (23 มี.ค. 2565)  

วัน อปพร. ประจำปี 2565 (22 มี.ค. 2565)  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ... (23 ก.พ. 2565)

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2... (12 ม.ค. 2565)

แสดงเจตจำนงในการบริหารงาน... (11 ม.ค. 2565)

ประกาศการแต่งตั้งตัวแทนผู... (11 พ.ย. 2564)

ตลาดบ้านเก่าโก (27 ส.ค. 2564)

การประชุมเสริมสร้างคุณธรร... (30 ก.ค. 2564)

ทำบุญ-บำเพ็ญประโยชน์เนื่อ... (27 พ.ค. 2564)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอ... (27 พ.ค. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (19 เม.ย. 2564)

ร่วมแสดงเจตจำนงในการบริหา... (04 ม.ค. 2564)

ติดตั้งป้ายจัดเก็บภาษี (01 ม.ค. 2564)

กิจกรรมประจำวัน ศพด. (28 ธ.ค. 2563)

ออกกำลังกายต้านโควิด-19 (25 ธ.ค. 2563)

อาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 (23 ธ.ค. 2563)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้... (05 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมวันปิยะ 23 ตุลาคม... (23 ต.ค. 2563)

การประชุมการดำเนินงานกองท... (05 ต.ค. 2563)
Responsive image
คำสั่งที่ 307/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (31 มี.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (02 มี.ค. 2565)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (28 ก.พ. 2565)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (31 ม.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (30 ธ.ค. 2564)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (29 ธ.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (30 พ.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (29 ต.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (29 ต.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (01 เม.ย. 2564)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (09 พ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (01 ต.ค. 2563)
ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (03 ส.ค. 2563)
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (06 ธ.ค. 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดควาย ตาบลลาดควาย อาเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (06 ก.พ. 2559)
Responsive image
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก (21 เม.ย. 2565)  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (12 เม.ย. 2565)  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจิตและประพฤติชอบ (12 เม.ย. 2565)  
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (01 เม.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.... (28 มี.ค. 2565)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (16 มี.ค. 2565)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (14 ม.ค. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 ธ.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (05 พ.ย. 2564)
รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (29 ต.ค. 2564)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (30 เม.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือน (21 เม.ย. 2564)
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณ... (29 ม.ค. 2564)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (23 ธ.ค. 2563)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (15 ธ.ค. 2563)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (30 พ.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (30 พ.ย. 2563)
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน (01 ต.ค. 2563)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุ... (01 ต.ค. 2563)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (01 ต.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image