Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     ตามที่มีผู้เล่าขานกันมา สมัยก่อนตำบลลาดควายเป็นพื้นที่มีป่าไม้หนาแน่น ซึ่งจัดได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงตลอดทั้งมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีหนองน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งมีควายป่ามากินน้ำและเล่นน้ำเป็นประจำ หนองน้ำดังกล่าวชาวบ้านสมัยนั้นเรียกกันว่า “หนองลัดควาย” ต่อมา “ขุนลาด” พร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้ร่วมกนก่อตั้งชุมชนขึ้นในละแวกดังกล่าว (บริเวณบ้านลาดควายในปัจจุบัน ) ในปี พ.ศ. 2418 ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นอย่างเป็นทางการ จึงได้ร่วมกันตั้งชื่อของหมู่บ้านโดยนำชื่อของหนองลัดควายมารวมกับชื่อของขุนลาดจึงได้ชื่อของหมู่บ้านอย่างเป็นทางการว่า บ้านลาดควาย

     ตำบลลาดควายเป็น 1ใน 11 ตำบลของการปกครองท้องที่อำเภอศรเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลลาดควาย ตามที่ตั้งแล้วอยู่ห่างจากอำเภอศรีเมืองใหม่ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 89 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 50,975 ไร่ คิดเป็น 82 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน สำหรับที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควายตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านป่ากุงน้อย ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นรูปวงรียาวไปตามแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลลาดควายเป็นที่ราบสูงทางด้านตะวันออก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่ลาดสูงและชัน สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูเขาเล็กน้อยและเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม

     ตำบลลาดควายมีลักษณะของวิถีชีวิตชุมชนเป็นแบบสังคมชนบท โดยมีการตั้งบ้านเรือนในลักษณะเป็นกลุ่มก้อนตามเส้นทางการคมนาคม มีความผูกพันแบบเครือญาติ พี่น้อง การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาและปลูกพืชไร่เป็นหลัก ซึ่งพืชไร่ที่มีความเหมาะสมและมีเกษตรกรนิยมปลูกกันมากในปัจจุบันได้แก่ มันสำปะหลัง และยางพารา


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย

เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-252887  โทรสาร : 045-252867  อีเมล์ : admin@lardkhay.go.th

Powered By lardkhay.go.th