Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1 ลาดควาย 206 402 428 830
2 ป่ากุงน้อย 164 305 312 617
3 หนองผักแพว 98 215 179 394
4 ป่ากุงใหญ่ 238 511 520 1,031
5 เก่าโก 80 141 150 291
6 ดอนสระคำ 108 207 211 418
7 นาโป่งโพน 192 343 304 647
8 ป่ากุงน้อย 108 232 221 453
รวม 1,194 2,356 2,325 4,681

ศาสนา
     เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประชาชนชาวชนบทจะมีความผูกพันกับวัดและศาสนา ในตำบลลาดควายก็เช่นเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ โดยในทั้งตำบลในทุกหมู่บ้านจะมีวัดประจำของหมู่บ้านเพื่อประกอบกิจทางศาสนาและเป็นที่พักพิงใจของชาวบ้านดังต่อไปนี้
 
ลำดับที่ ชื่อศาสนสถาน ที่ตั้ง
1 วัดเที่ยงประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ต.ลาดควาย
2 วัดสุวรรณวงศาราม หมู่ที่ 2 ต.ลาดควาย
3 วัดหนองเครือวัลย์ หมู่ที่ 3 ต.ลาดควาย
4 วัดไชยมงคล/สำนักสงฆ์ถ้ำพระ หมู่ที่ 4 ต.ลาดควาย
5 วัดบ้านเก่าโก หมู่ที่ 5 ต.ลาดควาย
6 สำนักสงฆ์บ้านดอนสระคำ หมู่ที่ 6 ต.ลาดควาย
7 วัดบ้านนาโป่งโพน/สำนักสงฆ์บ้านนาโป่งโพน หมู่ที่ 7 ต.ลาดควาย
8 สำนักสงฆ์บ้านป่ากุงน้อย หมู่ที่ 8 ต.ลาดควาย

การศึกษา
     ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควายมีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 5 แห่ง (โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยเปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมต้น) และมีศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน 3 ศูนย์ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานศึกษามีดังต่อไปนี้
     1. โรงเรียนบ้านลาดควาย เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     2. โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     3. โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
     4. โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     5. โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงน้อย สังกัด อบต.ลาดควาย
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงน้อยสังกัดกรมพัฒนาชุมชนนี้ได้เปิดทำการเรียน การสอนให้กับเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่บ้านป่ากุงน้อยหมู่ที่ 2,8 บ้านหนองผักแพว บ้านดอนสระคำ ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเด็กก่อนวัยเรียน 50 คน จำนวนครู 2 คน
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงใหญ่ สังกัดอบต.ลาดควาย
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงใหญ่ เปิดทำการเรียน การสอนแก่เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่บ้านป่ากุงใหญ่และบ้านนาโป่งโพน ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเด็กก่อนวัยเรียน 40 คน จำนวนครู 2 คน
     - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเที่ยงประดิษฐ์ (กรมศาสนา)
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเที่ยงประดิษฐ์ สังกัดกรมศาสนาเปิดทำการเรียน การสอนให้กับเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่บ้านลาดควาย บ้านเก่าโก ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเด็กก่อนวัยเรียน 60 คน จำนวนครู 4 คน

ประเพณี
     ข้อมูลงานประเพณี (ช่วงเวลาภายในเดือนนั้น ๆ)

 
     มกราคม
     กุมภาพันธ์
     มีนาคม
     เมษายน
     พฤษภาคม
     มิถุนายน
     กรกฎาคม
     สิงหาคม
     กันยายน
     ตุลาคม
     พฤศจิกายน
     ธันวาคม
อวยพรปีใหม่ (ทำบุญต้อนรับปีใหม่)
บุญข้าวจี่ตามประเพณี (ฮีต สิบ สอง คลองสิบสี่)
บุญพระเวสสันดร (บุญประจำปี)
สงกรานต์รดน้ำดำหัว และขอพรผู้สูงอายุ
บุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก)
บุญชำหะบ้าน (ชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีของหมู่บ้าน)
เข้าพรรษา (ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน) นุ่งขาวห่มขาว
บุญข้าวประดับดิน
บุญข้าวสลาก
บุญออกพรรษา , บุญมหาสังฆทาน
บุญกฐิน
บุญผ้าป่า


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย

เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-252887  โทรสาร : 045-252867  อีเมล์ : admin@lardkhay.go.th

Powered By lardkhay.go.th