Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรตำบลลาดควาย
ตำบล จำนวนหมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด(ไร่) พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร พื้นที่อื่นๆ(ไร่) ครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร(คน) รายได้เฉลี่ย/ค่อครัวเรือน(บาท)
ที่นา(ไร่) ที่ไร่(ไร่) ทีสวน(ไร่) ที่เลี้ยงสัตว์ พืชผัก(ไร่) ไม้ดอก(ไร่) การเกษตรอื่นๆ
ลาดควาย 8 50,975 13,670 578 846 1,265 110 0 253 34,253 1,063 4,613 34,973

ข้อมูลปศุสัตว์ตำบลลาดควาย
หมู่บ้าน บ้าน โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่
1 ลาดควาย 85 90 26 90 450
2 ป่ากุงน้อย 93 80 31 65 600
3 หนองผักแพว 81 112 22 80 355
4 ป่ากุงใหญ่ 120 105 16 110 545
5 เก่าโก 40 52 4 50 385
6 ดอนสระคำ 45 49 11 60 366
7 นาโป่งโพน 108 110 14 58 851
8 ป่ากุงน้อย 77 72 18 35 681
รวม 659 676 142 548 4,233

     การใช้ที่ดินในเขตตำบลลาดควายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประโยชน์ในการทำนาและในแต่ละพื้นที่ของการทำนานั้นให้ปริมาณของผลผลิตที่แตกต่างกันไป สาเหตุก็เป็นเพราะว่าแต่ละพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางแห่งเป็นที่ลุ่ม บางแห่งเป็นที่ดอนซึ่งน้ำท่วมไม่ค่อยถึงหรืออาจจะมีปริมาณน้ำน้อยทำให้ผลผลิตข้าวได้น้อยกว่านาที่ลุ่ม ส่วนปัญหาอื่น ๆ ก็ยังมีอยู่บ้างเช่นปัญหาเกี่ยวกับวัชพืช ส่วนพื้นที่ในการปลูกพืชผักส่วนใหญ่จะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือจากการบริโภคก็จำหน่ายสาเหตุก็เพราะว่าเกษตรยังไม่มีความรู้ในการปลูกพืชผักและยังขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ส่วนพื้นที่ในการทำปลูกพืชไร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันสำปะหลังและแตงไทย แต่ก็ยังมีการปลูกในปริมาณที่น้อยสาเหตุก็เพราะว่าราคาพืชไร่มีราคาตกต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและยังให้ผลผลิตต่อไร่น้อยเพราะว่าเกษตรไม่มีความรู้เกี่ยวกับพืชไร่ ส่วนพื้นที่ที่นับว่ากินเนื้อที่มากที่สุดก็คือพื้นที่ป่าไม้ตำบลลาดควายนับว่ามีพื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลางเพราะว่าพื้นที่ป่าได้ถูกทำลายไปบ้างแต่ระบบนิเวศน์ยังถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย

เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-252887  โทรสาร : 045-252867  อีเมล์ : admin@lardkhay.go.th

Powered By lardkhay.go.th