Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ต.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
01 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
09 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ลาดควาย
09 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศรับโอน(ย้าย)
23 ธ.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย อาการผู้ติดเชื้อโควิด-19
21 ธ.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ระเบียบ อบต.ลาดควาย ว่าด้วยเครื่องแบบปกติพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย พ.ศ. 2563
21 ธ.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย โควิทวันนี้
30 พ.ย. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต
02 พ.ย. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
02 พ.ย. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 2563
Responsive image