Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ
E-SERVICEหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 พ.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
02 มี.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
11 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
08 ต.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
01 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
09 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ลาดควาย
09 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศรับโอน(ย้าย)
29 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
23 ธ.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย อาการผู้ติดเชื้อโควิด-19
Responsive image