Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ
E-SERVICEหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประขาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ก.ย. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย งานบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 ก.ย. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย งานบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2566
27 ก.ย. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย งานบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2566
03 ส.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย งานบริหารงานบุคคล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565
27 ก.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย งานบริหารงานบุคคล ประกาศ อบต.ลาดควาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
22 ก.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นๆ
07 ก.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย งานบริหารงานบุคคล เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 2
06 ก.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย งานบริหารงานบุคคล เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง(จ้าง)พนักงานจ้าง และ คำสั่งเรื่องการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้าง
06 ก.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย งานบริหารงานบุคคล เรื่อง คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในอบต.ลาดควายประจำปีงบประมาณ 2565
05 ก.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย งานบริหารงานบุคคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2565
Responsive image