Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2564
ถึง
29 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
09 พ.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
01 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
03 ส.ค. 2563
ถึง
10 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์
06 ธ.ค. 2559
ถึง
06 ธ.ค. 2559
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
06 ก.พ. 2559
ถึง
06 ก.พ. 2559
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย องค์การบริหารส่วนตาบลลาดควาย ตาบลลาดควาย อาเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
Responsive image