Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ
E-SERVICEหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งที่ 307/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 มี.ค. 2565
ถึง
13 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
02 มี.ค. 2565
ถึง
02 มี.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565
ถึง
13 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
31 ม.ค. 2565
ถึง
13 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
30 ธ.ค. 2564
ถึง
13 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
29 ธ.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 พ.ย. 2564
ถึง
13 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
29 ต.ค. 2564
ถึง
08 ธ.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
29 ต.ค. 2564
ถึง
13 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
01 เม.ย. 2564
ถึง
29 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
Responsive image