Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ
E-SERVICEหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 เม.ย. 2565
ถึง
21 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก
12 เม.ย. 2565
ถึง
22 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจิตและประพฤติชอบ
12 เม.ย. 2565
ถึง
22 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
01 เม.ย. 2565
ถึง
12 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
28 มี.ค. 2565
ถึง
28 มี.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
16 มี.ค. 2565
ถึง
29 มี.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
14 ม.ค. 2565
ถึง
28 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
01 ธ.ค. 2564
ถึง
30 ธ.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
05 พ.ย. 2564
ถึง
05 พ.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
29 ต.ค. 2564
ถึง
12 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
Responsive image