Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ
E-SERVICEหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 มี.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

23 มี.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

22 มี.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย วัน อปพร. ประจำปี 2565

23 ก.พ. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

12 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565

11 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบไ

11 พ.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

27 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ตลาดบ้านเก่าโก

30 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย การประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

27 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
Responsive image