Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

28 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กับภาครัฐและชุมชน ครับ

28 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเพื่อประชาชนในชุมชน

28 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย กิจกรรม BigclenningDay ฉีดพ่นยุง พร้อมซ่อมแซมถนน ไปด้วยกัน กับชุมชน ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ ครับ

14 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย โครงการอบรมแกนนำครอบครัวในการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

14 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย โครงการจัดการอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

14 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

14 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ติดตั้งป้ายสำหรับปิดประกาศรายชื่อผู้สมัคร สส.

14 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย โครงการถนนสวยประจำตำบลลาดควาย

16 ธ.ค. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ตักบาตรข้าวหลามบนภู ดูตะวันบนยอดดอย ประจำปี 2562

08 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย โครงการเปิดตลาดประชารัฐบ้านป่ากุงใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย

เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-252887  โทรสาร : 045-252867  อีเมล์ : admin@lardkhay.go.th

Powered By lardkhay.go.th