Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

19 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

04 ม.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ร่วมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต

01 ม.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ติดตั้งป้ายจัดเก็บภาษี

28 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย กิจกรรมประจำวัน ศพด.

25 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ออกกำลังกายต้านโควิด-19

23 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย อาการผู้ติดเชื้อโควิด-19

05 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

23 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย กิจกรรมวันปิยะ 23 ตุลาคม 2563

05 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย การประชุมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลาดควาย
Responsive image