Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ
E-SERVICEหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ก.ย. 2565
ถึง
27 ก.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย งานบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566
27 ก.ย. 2565
ถึง
27 ก.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย งานบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566
24 มี.ค. 2565
ถึง
24 มี.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย
11 ม.ค. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
11 ม.ค. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10 ม.ค. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
01 ต.ค. 2564
ถึง
30 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
24 มิ.ย. 2564
ถึง
24 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย วัฒนธรรมองค์กร
19 มี.ค. 2564
ถึง
19 มี.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศเครื่องแต่งกายพนักงานจ้าง
28 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตืงานของพนักงานส่วนตำบล
Responsive image