Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564
ถึง
24 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย วัฒนธรรมองค์กร
19 มี.ค. 2564
ถึง
19 มี.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศเครื่องแต่งกายพนักงานจ้าง
28 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตืงานของพนักงานส่วนตำบล
05 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ อบต.ลาดควาย
05 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดควาย พ.ศ.2564
05 ต.ค. 2563
ถึง
27 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย คำสั้งรักษาราชการแทน
01 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย นโยบายการบริหารงานบุคล อบต.ลาดควาย
01 ต.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image