Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ
E-SERVICE
รายงานการประชุม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานการประชุมสภาฯสมัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
31 ส.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานการประชุมสภาฯสมัญสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
16 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานการประชุมสภาฯสมัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
16 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานการประชุมสภาฯสมัญสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
04 ธ.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
01 ธ.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่1
Responsive image