Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ในช่วงวันที่ 16 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2561 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ในช่วงวันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2561 นั้น จากการดำเนินการที่ผ่านมา ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบ ITAS ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้ - แบบ OIT ให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 23 - 26 พ.ย. 2561 (ปิดการตอบ IIT และ EIT) - แบบ IIT ให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 27 - 30 พ.ย. 2561 - แบบ EIT ให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 27 - 30 พ.ย. 2561
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย

เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-252887  โทรสาร : 045-252867  อีเมล์ : admin@lardkhay.go.th

Powered By lardkhay.go.th