Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายจำปี บูชายัีนต์
ประธานสภา อบต.ลาดควาย
Responsive image
Responsive image
นายสังรวม ถิระบุตร
รองประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นายมานพ ฉวีรักษ์
เลขานุการสภา
Responsive image
นายพัทยา กลมเกลี้ยง
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายประยูร สุดล่า
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายจำปี บูชายันต์
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นางเฉลิม ทุวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายบุญส่ง ชาวใต้
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายทนงศักดิ์ สมชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสังรวม ถิระับุตร
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายคงฤทธิ์ พิมพ์พันธุ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายล้ำ สมภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นางสาวอุมาพร โคตะชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสำรี สุดรักษา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายไสว จันทร์ผาย
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นางบุญเย็น จันทร์อบ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายทองพูล กอพุฒ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายไพสาร เรืองแสน
ส.อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
Responsive image
นางอุลัย มาโพธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย

เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-252887  โทรสาร : 045-252867  อีเมล์ : admin@lardkhay.go.th

Powered By lardkhay.go.th