ท่านสามารถแจ้งแบบคำร้องขอรับบริการถังขยะ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย