ท่านสามารถแจ้งแบบคำร้องการร้องเรียนบุคลากร ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
ข้อมูลการร้องเรียน
เหตุผลประกอบการร้องเรียน