การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

23 ก.พ. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลาดควาย 116

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  นายทวี โลหะกุล นายก อบต.ลาดควาย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่จะเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น