ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

11 ส.ค. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดควาย 45