งานบริหารงานบุคคล ประกาศ อบต.ลาดควาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

งานบริหารงานบุคคล ประกาศ อบต.ลาดควาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

27 ก.ค. 2022 09:50:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดควาย 48