งานบริหารงานบุคคล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

งานบริหารงานบุคคล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

3 ส.ค. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดควาย 40