งานบริหารงานบุคคล เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 2

งานบริหารงานบุคคล เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 2

7 ก.ค. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดควาย 54