งานบริหารงานบุคคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2565

งานบริหารงานบุคคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2565

5 ก.ค. 2022 10:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ลาดควาย 336