ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No-Gift-Policy

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No-Gift-Policy

15 ธ.ค. 2022 10:50:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดควาย 108