ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านช่างครองหมู่ที่ 3 บ้านหนองปักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านช่างครองหมู่ที่ 3 บ้านหนองปักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ม.ค. 2023 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดควาย 73