ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายแสงสุรีย์-ฮ่องกระเดา หมู่ที่ 8 บ้านป่ากุงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายแสงสุรีย์-ฮ่องกระเดา หมู่ที่ 8 บ้านป่ากุงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ม.ค. 2023 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดควาย 66