ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

2 มิ.ย. 2022 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ลาดควาย 124