ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

25 มี.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลาดควาย 422

วันที่ 25 มีนาคม  พ.ศ. 2565  นายทวี  โลหะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ลาดควายและประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565