ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

23 มี.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลาดควาย 339

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย