รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ก.พ. 2023 10:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ลาดควาย 88