รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกประจำปีงบประมาณ 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกประจำปีงบประมาณ 2565

27 พ.ค. 2022 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ลาดควาย 119