วัน อปพร. ประจำปี 2565

วัน อปพร. ประจำปี 2565

22 มี.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลาดควาย 168

วันที่ 22  มีนาคม 2565  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลลาดควาย ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดสุวรรณวงศาราม เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2565