สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

29 ต.ค. 2021 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดควาย 450