ร่วมดำเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนของรัฐบาล และการปฏิบัติงานตามแผนยุทธการ “จังหวัดอุบลราชธานี ปลอดยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมดำเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนของรัฐบาล และการปฏิบัติงานตามแผนยุทธการ “จังหวัดอุบลราชธานี ปลอดยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2566

27 มี.ค. 2023 10:20:20 กิจกรรม อบต.ลาดควาย 46

วันที่  20  กุมภาพันธ์  2566   อบต.ลาดควาย ร่วมกับ ศอ.ปส.อำเภอศรีเมืองใหม่  สภ.ศรีเมืองใหม่ และ รพ.สต. ร่วมดำเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนของรัฐบาล และการปฏิบัติงานตามแผนยุทธการ “จังหวัดอุบลราชธานี ปลอดยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ  2566  โดยทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของบุคลากรในสังกัด อบต.ลาดควาย   จำนวน  40  คน  ปรากฎว่า ผล negative ทุกคน