สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

4 ส.ค. 2023 09:35:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดควาย 19