สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

2 ม.ค. 2023 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดควาย 47