โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ  2566

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ  2566

13 มี.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลาดควาย 232

วันที่ 13 มีนาคม  2566  อบต.ลาดควาย ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ  2566 เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน แลแบ่งกลุ่มออกสาธิตการติดตั้งถังขยะเปียก ตามครัวเรือน ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน รวม 400 ถัง